•  Mr. Chung (+84) 8888.1.3333   (+84) 24 3212 7160 
  •  hyuntech.hdecal@gmail.com
Giới thiệu Quy trình sản xuất Sản phẩm ứng dụng Màng truyền nhiệt in sẵn Tin tức Tuyển dụng Liên hệ

CÁC CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Không ngừng nỗ lực làm hài lòng khách hàng

 

Các sản phẩm nhựa, đồ nhựa gia dụng, văn phòng phẩm

Các sản phẩm nhựa, phíp (melamine), đồ nhựa gia dụng, nhựa y tế, văn phòng phẩm...