•  Mr. Chung (+84) 8888.1.3333   (+84) 24 3212 7160 
  •  hyuntech.hdecal@gmail.com
Giới thiệu Quy trình sản xuất Sản phẩm ứng dụng Màng truyền nhiệt in sẵn Tin tức Tuyển dụng Liên hệ

MÀNG FILM TRUYỀN NHIỆT IN SẴN

Không ngừng nỗ lực làm hài lòng khách hàng

 

Màng flim in sẵn theo kích thước yêu cầu, được đóng cuộn và vận chuyển trực tiếp tới khách hàng