•  Mr. Chung (+84) 8888.1.3333   (+84) 24 3212 7160 
  •  hyuntech.hdecal@gmail.com
Giới thiệu Quy trình sản xuất Sản phẩm ứng dụng Màng truyền nhiệt in sẵn Tin tức Tuyển dụng Liên hệ

In chuyển nhiệt tại các doanh nghiệp sản xuất uy tín

In chuyển nhiệt là công in tiên tiến hiện nay, tuy nhiên phương pháp in này đòi hỏi khá nhiều về kỹ năng để tạo ra những sản phẩm in chất lượng