•  Mr. Chung (+84) 8888.1.3333   (+84) 24 3212 7160 
  •  hyuntech.hdecal@gmail.com
Giới thiệu Quy trình sản xuất Sản phẩm ứng dụng Màng truyền nhiệt in sẵn Tin tức Tuyển dụng Liên hệ

In chuyển nhiệt trên mọi bề mặt

Trước đây nhắc đến in ấn người ta thường nghĩ nhiều đến ngành xuất bản vì in thường được xem là quá trình tạo ra chữ hay hình ảnh trên nền chất liệu là giấy. Tuy nhiên ngày nay, in không còn bị giới hạn chất liệu nền, đồng thời không còn phục vụ riêng cho ngành xuất bản mà trở thành công nghệ quan trọng trong sản xuất vật dụng, thiết bị, linh kiện